ทำไมผู้ชายชอบ นั่งอ้าขา บนขนส่งสาธารณะ มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่นะ!!

ทำไมผู้ชายชอบ นั่งอ้าขา บนขนส่งสาธารณะ มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่นะ!!

Manspreading เป็นคำที่ถูกคิดขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งคุณผู้หญิงน่าจะรู้กันดี เป็นพฤติกรรมการนั่งถ่างขาของผู้ชายตามขนส่งสาธารณะ