กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับคนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับคนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

คำแนะนำสำหรับคนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 อยู่บ้านยังไง? ใส่หน้ากากอนามัย แยกจาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ