กรดไขมัน โอเมก้า 3 และ 6 กินลดเสี่ยงโรคหัวใจ!

กรดไขมัน โอเมก้า 3 และ 6 กินลดเสี่ยงโรคหัวใจ!

โอเมก้า 6 และ โอเมก้า 3 ร่างกายสร้างเองไม่ได้ แต่มีความจำเป็นเพราะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยการทำงานของเซลล์ กล้ามเนื้อ และระบบประสาท