โรคโลหิตจาง

โรคโลหิตจาง

โรคโลหิตจาง หรืออาจเรียกกันโดยทั่วไปว่าภาวะซีด เป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ