กินอย่างไร เมื่อ ไตเสื่อม

กินอย่างไร เมื่อ ไตเสื่อม

โดยทั่วไปผู้ป่วยโรคไตจะต้องควบคุมปริมาณโปรตีน ฟอสฟอรัส และโซเดียม ขณะเดียวกันจะต้องได้พลังงานเพียงพอ

โรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง คือ ภาวะที่ไตทำงานผิดปกติ เป็นภาวะที่ไตจะไม่สามารถขับของเสีย ออกมาทางปัสสาวะได้