โรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง คือ ภาวะที่ไตทำงานผิดปกติ เป็นภาวะที่ไตจะไม่สามารถขับของเสีย ออกมาทางปัสสาวะได้