พิสูจน์แล้ว! กิน ส้มตำถาด เสี่ยงรับสารแคดเมียมจริง!

พิสูจน์แล้ว! กิน ส้มตำถาด เสี่ยงรับสารแคดเมียมจริง!

จากกระแสข่าวเมื่อ 2 เดือนก่อน เกี่ยวกับการกิน ส้มตำถาด ล่าสุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เก็บตัวอย่าง ส้มตำถาด เพื่อพิสูจน์หาสารโลหะหนัก