โรคหายาก! หญิงคนนี้ได้ยินเสียงในร่างกาย แม้แต่เสียงเลือดสูบฉีด หรือเสียงกรอกตา

โรคหายาก! หญิงคนนี้ได้ยินเสียงในร่างกาย แม้แต่เสียงเลือดสูบฉีด หรือเสียงกรอกตา

เธอไม่เคยมีความสงบสุขเลยเพราะเธอได้ยินเสียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแม้แต่เสียงลูกตาเคลื่อนไหว