ผู้ป่วยโรคหัวใจ ออกกำลังกายได้หรือไม่ กิจกรรมแบบไหนถึงจะเหมาะสม?

ผู้ป่วยโรคหัวใจ ออกกำลังกายได้หรือไม่ กิจกรรมแบบไหนถึงจะเหมาะสม?

หลายคนที่เป็นโรคหัวใจ หรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ อาจจะเป็นกังวลว่าสามารถออกกำลังกายได้ไหม ถ้าออกกำลังกายได้ กิจกรรมแบบไหนถึงจะเหมาะสม?