โรคหลอดเลือดดำอุดตัน อันตรายร้ายแรง ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก

โรคหลอดเลือดดำอุดตัน อันตรายร้ายแรง ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก

ผู้หญิงมีโอกาสเป็น โรคหลอดเลือดดำอุดตัน มากกว่าผู้ชายด้วยหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ฮอร์โมนเพศหญิง ที่เพิ่มขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ การได้รับฮอร์โมนเพศหญิงจากยาคุมกำเนิด