3 โรคจากการนอน หมั่นสังเกตร่างกาย คุณมีอาการผิดปกติแบบนี้หรือไม่?

3 โรคจากการนอน หมั่นสังเกตร่างกาย คุณมีอาการผิดปกติแบบนี้หรือไม่?

เราต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายด้วย เช่น ง่วงนอนตลอดเวลา หยุดหายใจขณะหลับ นอนไม่หลับบ่อยๆ เพราะคุณอาจกำลังเป็น โรคจากการนอน เข้าซะแล้ว