10 วิธีปรับการใช้ชีวิต เมื่อต้องเผชิญ โรคสะเก็ดเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10 วิธีปรับการใช้ชีวิต เมื่อต้องเผชิญ โรคสะเก็ดเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนัง พบว่าโรคสะเก็ดเงิน มีผู้ป่วยมากติดอันดับ 1ใน 10ของโรคผิวหนังที่พบบ่อย