โรคลมชัก หรือที่เรียกว่า ลมบ้าหมู

โรคลมชัก หรือที่เรียกว่า ลมบ้าหมู

ลมบ้าหมู หมายถึง โรคลมชัก ชนิดหนึ่งที่มีอาการเป็นลมหมดสติ และชักกระตุกทั้งตัว ซึ่งจะเป็นอยู่นานไม่กี่นาที แล้วฟื้นคืนสติได้เอง