มีอาการ ปวดที่หน้า อย่าละเลย คุณอาจกำลังเป็น โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า

มีอาการ ปวดที่หน้า อย่าละเลย คุณอาจกำลังเป็น โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า

หากผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดที่หน้า หรือลักษณะดังกล่าวควรเข้ารับการรักษาทันที หากปล่อยไว้อาการจะเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ