โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า

โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า

โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากที่มีเส้นเลือดสมองไปกดทับเส้นประสาทคู่ที่ห้า