โรคนิ้วล็อค โรคสุดฮิตของคนติดสมาร์ทโฟน แก้ได้อย่างไร ตามมาดู!

สมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์ที่คนสมัยนี้ต้องมีติดตัวไว้ตลอดเวลา ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเสี่ยงเป็น โรคนิ้วล็อค ได้ง่ายเท่านั้น