กินอย่างไรเลี่ยง โรค NCDs แม้ไม่ป่วยโดยทันที แต่จะค่อยๆ สะสมจนก่อโรคในอนาคต

กลุ่ม โรค NCDs นั้นนับเป็นโรคที่คุณสร้างขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ทานอาหารที่มีรสชาติจัดจนเกินไป

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง สาเหตุมาจากมีการระคายของหลอดลมอยู่เป็นเวลานานๆ