โรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง

โรคตับแข็ง มาจากหลายสาเหตุ เช่น การดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน