หญิงรักหญิงต้องระวัง!! เสี่ยงเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้เหมือนกัน

หญิงรักหญิงต้องระวัง!! เสี่ยงเป็น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้เหมือนกัน

หลายคนยังเข้าใจว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มักเกิดกับคู่รักที่เป็น ชายหญิง หรือชายชาย แต่คู่รักแบบหญิงหญิง ก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกัน