ไม่ฟรีแลนซ์…ก็ เครียด ได้

ไม่ฟรีแลนซ์…ก็ เครียด ได้

ที่สำคัญที่สุด คือ การได้เห็นคุณค่าในตัวเอง เช่นเดียวกับแนวคิด “Happy work place” หรือ การสร้างสุขในองค์กรอย่างสมบูรณ์