รู้ยัง! จ้องจอนาน เสี่ยงเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้นะ

ทุกวันนี้เรามักเสพข่าวสารจากโลกของอินเทอร์เน็ต ทำให้เราใช้สายตาในการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานโดยที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเสี่ยงที่จะเป็น โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

แชทนาน เสี่ยง! โรคซีวีเอส (Computer Vision Syndrome)

แชทนาน เสี่ยง! โรคซีวีเอส (Computer Vision Syndrome)

คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม คือ คนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เกิน2-3ชั่วโมง มักจะมีอาการปวดตา ตามัว และบ่อยครั้งที่จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย