โรค Pica โรคชอบกินของแปลก

โรค Pica โรคชอบกินของแปลก

โรค Pica คือ พฤติกรรมหรือโรคที่ผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติทางการรับประทานอาหารซึ่งสิ่งที่รับประทานนั้นไม่ใช่อาหาร