โรคกังวลต่อการเข้าสังคม

โรคกังวลต่อการเข้าสังคม

โรคกังวลต่อการเข้าสังคม คือการอายเมื่อเวลาต้องเผชิญกับคนเยอะๆ จนความรู้สึกเหล่านั้นกลายเป็นความกลัว