โรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหาร กลุ่มโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคแผลในกระเพาะอาหารและโรคกระเพาะอาหารอักเสบ