โยคะหัวเราะ ช่วยลดความเครียดทางจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โยคะหัวเราะ ช่วยลดความเครียดทางจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โยคะหัวเราะ ได้ผสมผสานการหัวเราะอย่างไม่มีเงื่อนไขและการหายใจแบบโยคะ (ปราณยามะ) เข้าด้วยกัน ทุกคนสามารถหัวเราะโดยไม่มีเหตุผล

อย.เตือน อย่าซื้อ ยาเม็ดสลายมโน มาบริโภคเด็ดขาด!

อย.เตือน อย่าซื้อ ยาเม็ดสลายมโน มาบริโภคเด็ดขาด!

อย. เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อ อย่าบริโภค “ ยาเม็ดสลายมโน ” เด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนยาหรือสารอันตรายได้