ชัดดาวน์ความกลัว แนะนำวิธีลดแพนิก ในช่วงโควิด-19

ชัดดาวน์ความกลัว แนะนำวิธีลดแพนิก ในช่วงโควิด-19

แนะนำวิธีลดแพนิก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ขณะที่ในด้านการรักษายังไม่มียารักษาที่ชัดเจน จึงมีความเป็นไปได้ ที่จะทำให้เกิดความกลัว