แบ่งเวลา ออกกำลังกาย อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด!

แบ่งเวลา ออกกำลังกาย อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด!

เราควรจัดสรรเวลา โดยแบ่งเวลามา ออกกำลังกาย ในช่วงสั้นๆกันบ้าง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง เพียงแบ่งการออกกำลังเป็นช่วงๆ ก็ช่วยให้สุขภาพดีได้