แนวคิดใช้ชีวิต อยู่กับ ห้วงเวลาแห่งความ สูญเสีย ให้ผ่านพ้นไปด้วยสติ

ปกติมนุษย์จะมีกระบวนการตอบสนองทางจิตใจต่อการ สูญเสีย ที่เกิดขึ้นอยู่ในห้วงเวลา 3 เดือน หรือประมาณ 100 วัน