เตือน!! แก้วเก็บความเย็น เสี่ยงสะสมเชื้อโรคและเชื้อรา อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

เตือน!! แก้วเก็บความเย็น เสี่ยงสะสมเชื้อโรคและเชื้อรา อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

แก้วเก็บความเย็นเป็นแก้วที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะสามารถเก็บได้ทั้งความร้อนและความเย็น