5 โรคฮิต บั่นทอนชีวิต คนเมือง

5 โรคฮิต บั่นทอนชีวิต คนเมือง

คนเมือง ที่อยู่ในสภาพสังคมที่กดดันเร่งรีบ มีโอกาสได้รับความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคต่างๆ มาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าโรคยอดฮิตของกลุ่ม คนเมือง มีอะไรบ้าง