หัวไชเท้า แก้กระหายคลายร้อน

หัวไชเท้า แก้กระหายคลายร้อน

หัวไชเท้า ตามตำราจีนนั้นถือว่ามีฤทธิ์เป็นยาเย็น แต่มีรสเผ็ดร้อน มีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานของปอด กระเพาะอาหาร ช่วยดับกระหายคลายร้อน