ยืดเส้น เพื่อสุขภาพตามศาสตร์แพทย์จีน

ยืดเส้น เพื่อสุขภาพตามศาสตร์แพทย์จีน

หลักการของ การ ยืดเส้น คือร่างกายของคนเราถูกยึดไว้ด้วยเส้นเป็นจำนวนมาก การหดตัวของเส้นเอ็นจึงเป็นสามเหตุสำคัญของโรคชราอย่างหนึ่ง เช่น เส้นยึด เส้นจม