Power Poses ออกกำลังกายสไตล์ใหม่ “ทำน้อยได้มาก”

Power Poses ออกกำลังกายสไตล์ใหม่ “ทำน้อยได้มาก”

พาวเวอร์โพส (Power Poses) เป็นการประยุกต์นำท่าโยคะกับการเล่นเวทมาผสมผสานกัน โดยใช้ท่าโยคะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่นไปพร้อมๆ กับการใช้ดัมบ์เบล