มาเช็กดู! เล็บแบบนี้ บอกเรื่องสุขภาพของคุณได้อย่างไรบ้าง?

นอกจาก เล็บ จะหุ้มปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า เพื่อป้องกันอันตราย รวมถึงช่วยให้นิ้วใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เป็นสัญญาณบอกสุขภาพได้อีกด้วย

เล็บ ใครเป็นแบบนี้บ้าง อยากรู้ไหมว่าเกิดจากอะไร…ตามมา

สิ่งสำคัญที่สุดที่เล็บจะบ่งชี้ได้ก็คือสุขภาพร่างกายของคุณ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรดูแลเอาใจใส่เล็บของคุณอย่างสม่ำเสมอ