เสี่ยงลมขึ้นสมอง แพทย์เตือน ห้ามบีบจมูก เม้มปาก เวลาจามเด็ดขาด!!

เสี่ยงลมขึ้นสมอง แพทย์เตือน ห้ามบีบจมูก เม้มปาก เวลาจามเด็ดขาด!!

เชื่อว่าหลายคนอาจเคยเผลอเอามือมาบีบจมูก เม้มปาก เวลาจาม ขอบอกเลยว่าอันตรายมากๆ ค่ะ เพราะมันจะทำให้ลมขึ้นสมอง ห้ามทำเด็ดขาด!