ดนตรีบำบัด แท้จริงแล้ว ใช้รักษาโรคได้จริงหรือ?

ดนตรีบำบัด แท้จริงแล้ว ใช้รักษาโรคได้จริงหรือ?

ดนตรีไม่ได้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่เพียงอย่างเดียว แต่มันยังสามารถนำมาใช้รักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือที่เราเรียกกันว่า “ดนตรีบำบัด” ได้อีกด้วย

ดนตรี เพื่อสุขภาพ

ดนตรี เพื่อสุขภาพ

ดนตรี สามารถนำมารักษาโรคได้ ระดับเสียง ความดัง และความเร็ว ทำให้มีร่างกายที่ดีหรือเลวก็ได้