กำจัดขน ด้วยเลเซอร์ อันตรายหรือไม่?

กำจัดขน ด้วยเลเซอร์ อันตรายหรือไม่?

ผิวหนังของคนเราปกคลุมด้วยเส้นขน แต่ในบางครั้งเส้นขนที่ดกดำมากเกินไป อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความสวยงามหรือบุคลิกภาพ จึงจำเป็นต้อง กำจัดขน ออกไป