กล้วยผงแก้ ท้องเสีย

กล้วยผงแก้ ท้องเสีย

เมื่อมีอาการ ท้องเสีย หรือปวดท้องโรคกระเพาะ ให้ชงผงกล้วย 1 – 2 ช้อนโต๊ะกับน้ำร้อนแล้วดื่ม