เต้าหู้ อาหารธรรมดาที่มากประโยชน์

เต้าหู้ อาหารธรรมดาที่มากประโยชน์

ของกินบางอย่างธรรมดาสามัญ และใกล้ตัวจนเรามองข้ามคุณค่าของมันไป อย่างเช่น เต้าหู้ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากถั่วเหลือง ที่คนเอเชียคุ้นเคยเป็นอย่างดี