ธนาคารอสุจิ

ธนาคารอสุจิ

การแช่แข็งเชื้ออสุจิจะแช่แข็งไว้ใน ธนาคารอสุจิ ซึ่งมีบริการตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่