อาการ สะอึก เกิดจากอะไรนะ?

อาการ สะอึก เกิดจากอะไรนะ?

การ สะอึก เกิดจากกระเพาะอาหารเกิดการระคายเคือง จึงกระตุ้นให้เส้นประสาทในบริเวณนี้ทำงานผิดปกติ แต่ก็ยังมีการสะอึกแบบผิดปกติอันเนื่องมาจากโรคด้วยเช่นกัน