อาการปวดข้อ

อาการปวดข้อ

อาการปวดข้อ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทำให้เกิดการบวม ปวด และลดการเคลื่อนไหวของข้อ