4 สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ หากกิน อัลมอนด์ เป็นประจำทุกวัน!!

4 สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ หากกิน อัลมอนด์ เป็นประจำทุกวัน!!

ได้มีการศึกษาจากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าการกินถั่วน้อยเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ