สาวๆมาออกกำลังกายลด ปวดประจำเดือน กันเถอะ

สาวๆมาออกกำลังกายลด ปวดประจำเดือน กันเถอะ

อาการ ปวดประจำเดือน มาจากร่างกายหลั่งสารโพรสตาแกลนดิน เป็นสารที่สั่งให้กล้ามเนื้อมดลูกหดตัวเพื่อขับประจำเดือนออกมา ทำให้เราปวดท้อง