อย.เตือน อย่าเชื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ว่าสามารถถนอมผิว

อย.เตือน อย่าเชื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ว่าสามารถถนอมผิว

อย.เตือน ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ประเภท ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง ที่อ้างสรรพคุณในทางเครื่องสำอาง