อย.ขึ้นทะเบียน ‘ยายุติการตั้งครรภ์’ ผลักดันสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

อย.ขึ้นทะเบียน ‘ยายุติการตั้งครรภ์’ ผลักดันสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

รมว.สธ.เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ล่าสุด อย.ได้ขึ้นทะเบียน ยายุติการตั้งครรภ์ ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 2 ชนิด

กินยา พาราเซตามอล อย่างไร? ให้ปลอดภัย

กินยา พาราเซตามอล อย่างไร? ให้ปลอดภัย

การกิน พาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้เบื้องต้นนั้นถูกต้องแล้ว แต่ปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของประชาชนก็คือ การใช้ยาไม่ถูกขนาด

อย. ย้ำ พาราเซตามอล ยังปลอดภัย แต่ต้องระวังการกินยาเกินขนาด

อย. ย้ำ พาราเซตามอล ยังปลอดภัย แต่ต้องระวังการกินยาเกินขนาด

อย. ย้ำ ยา พาราเซตามอล ยังปลอดภัย แต่ต้องระวังการกินยาซ้ำ หรือกินยาเกินขนาดโดยไม่รู้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดพิษร้ายแรงจนตับวายเสียชีวิตได้

ปรับวิธีกินยา พาราเซตามอล ใหม่! ห้ามกินครั้งละ 2 เม็ด

ปรับวิธีกินยา พาราเซตามอล ใหม่! ห้ามกินครั้งละ 2 เม็ด

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปรับวิธีกินยา พาราเซตามอล ใหม่! ห้ามกินครั้งละ 2 เม็ด หลังพบว่า คนไทยรับประทานยา พาราเซตามอล เกินขนาด

อย.เผยเครื่องสำอาง คิวเฟชส์ ไม่มีเลขจดแจ้ง เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อมาใช้

อย.เผยเครื่องสำอาง คิวเฟชส์ ไม่มีเลขจดแจ้ง เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อมาใช้

หลัง อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คิวเฟชส์ ที่ไม่มีเลขจดแจ้งบนฉลาก จึงได้เข้าตรวจสอบ

อย.เตือน อย่าซื้อ ยาเม็ดสลายมโน มาบริโภคเด็ดขาด!

อย.เตือน อย่าซื้อ ยาเม็ดสลายมโน มาบริโภคเด็ดขาด!

อย. เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อ อย่าบริโภค “ ยาเม็ดสลายมโน ” เด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนยาหรือสารอันตรายได้

สูดดม แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร ผิดมาตรฐาน เสี่ยง! เสียชีวิตได้

สูดดม แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร ผิดมาตรฐาน เสี่ยง! เสียชีวิตได้

แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร ที่ผิดมาตรฐาน หากสูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาพร่า และถ้าสูดดมในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้