ผอม อย่างไรไม่ขี้โรค

ผอม อย่างไรไม่ขี้โรค

คนส่วนมากที่ต้องการมีหุ่น ผอม เพรียว แต่มักใช้วิธีลดน้ำหนักที่ผิดๆ ซึ่งอาจจะ ผอม ได้ในระยะหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะมีโรคร้ายตามมา