โรคหอบหืด

โรคหอบหืด

โรคหอบหืด เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทำให้หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้น