โรคหัวใจโต

โรคหัวใจโต

โรคหัวใจโต เกิดจากขนาดหัวใจที่โตกว่าปกตินั้น แบ่งเป็น 2 ชนิด