4 วิธีห้ามเลือด เมื่อหัวแตก ต้องทำแบบนี้

4 วิธีห้ามเลือด เมื่อหัวแตก ต้องทำแบบนี้

หัวแตก เป็นอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากสมองได้รับความกระทบกระเทือน จะอันตรายมาก เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีรับมือที่ถูกต้อง